کارنیک فتوگرافی


تنها دفتر كارنيك در تهران واقع شده و ما شعبه يا نماينده ديگرى نداريم . با اين حال ما عاشق سفر هستيم و به شهر يا كشور شما سفر ميكنيم تا در ثبت خاطرات خوب شما شريك شويم . ٤ سال بيشتر از تولد كارنيك نميگذرد و تيم جوان كارنيك با ايده هاى خلاقانه و به روز، در سبك رئال فعاليت ميكنند
ما آمده ايم تا به شما كمك كنيم ، عشق هاى ناب ، مهربانى ها و لحظه هاى تكرار نشدنى تان را به تصوير تبديل كنيم . تصاويرى پر از ناب بودن ، پر از كارنيكى بودن …

نظرات مشتریانآخرین دوره ها